X86 통합검색
X86.CO.KR
100% 당첨매일매일 출석 도장 찍고 포인트 받아가세요
 • 인기인 배지 획득 : 팔로우 66명
  공유레벨 글쓴이가 전체공개한 글 입니다.
  민감글  
  좋아요0개  팔로우 66명 팔로잉 112명
  좋아요0개  팔로우 66명 팔로잉 112명

  I) Custom Mac : XEON 1230V2, Zotac Z77, MSI GTX670 OC2, 16GB XMP, Dell U2913, Logitec G PRO Keyboard, G Pro Mouse 🎗

  II) Custom NAS : Case :  : U-NAS 4BAY, CPU : Celleron 1037U, MB : IPXCR-VN1, Mem : 4GB, HDD : 12TB

  III) Buddy : PS4 Pro, XBOX360, XBOX CoinOps

  https://x86.co.kr/@Mactopia [ Lv14 | 관리그룹, 엑팔대4학년 | 팔로우 66 | 팔로잉 112 | 글 6820 | 댓글 19307 | 포인트 99343853P | 가입 2062일 | bce66]
 • Mactopia profile
 • 인기인 배지 획득 : 팔로우 66명


 • 등록일 제목 조회 그룹 글 작성
  06.13 커스텀맥 호환성 관련 질문은 질문 게시판을 이용해주세요 39
  05.25  |  | GiGi톡 | 22 249
  05.25  | 모바일 | 131
  05.25  | 스토리지 | 3 333
  05.25  | 스토리지 | 7 1 168
  05.22  | 스토리지 | 2 143
  05.21  | 스토리지 | 18 1 242
  05.21  | 스토리지 | 1 97
  05.21  | GiGi톡 | 5 1 9 255
  05.19  | 스토리지 | 9 272
  05.18  | 입력장치 | 4 300
  05.17  | PC보드 | 5 -1 352
  05.17  | PC보드 | 91
  05.15  | PC보드 | 9 2 372
  05.15  |  | PC보드 | 15 5 434
  05.14  | touchid  | 입력장치 | 4 67
  05.14  | PC보드 | 4 1 139
  05.14  | 소리음향 | 15 1 275
  »»»  | 스토리지 | 1 76
  05.14  | 게임콘솔 | 8 139
  05.14  | touchid  | 입력장치 | 4 2 90
  05.11  | touchid  | GiGi톡 | 5 1 71
  05.08  | 스토리지 | 2 226
  05.07  | 입력장치 | 13 1 303
  05.06  | 소리음향 | 14 1 361
  05.04  | 게임콘솔 | 3 108
  05.04  | 게임콘솔 | 9 152
  05.02  | GiGi톡 | 6 1 137
  05.01  | 스토리지 | 4 393
  05.01  | GiGi톡 | 8 119
  05.01  | 모바일 | 7 1 125
  04.30  | 스토리지 | 10 286
  04.30  | PC보드 | 2 215
  04.29  | 게임콘솔 | 1 93
  04.29  | GiGi톡 | 10 1 180
  04.27  | GiGi톡 | 6 1 115
  04.26  | 스토리지 | 212
  04.26  | 스토리지 | 5 174
  04.25  | GiGi톡 | 1 249
  04.25  | GiGi톡 | 1 65
  04.23  | 스토리지 | 2 199
  04.23  | 모바일 | 7 2 202
  04.22  |  | 입력장치 | 21 2 625
  04.20  | GiGi톡 | 17 1 532
  04.20  | GiGi톡 | 3 158
  04.17  | 소리음향 | 4 1 796
  04.17  | GiGi톡 | 13 150
  04.15  | 스토리지 | 3 1 653
  04.15  | GiGi톡 | 4 122
  04.15  | 스토리지 | 7 1 245
  04.15  | 스토리지 | 4 2 286
 • 서버에 요청 중입니다. 잠시만 기다려 주십시오...