X86 통합검색
X86.CO.KR
100% 당첨매일매일 출석 도장 찍고 포인트 받아가세요
 • 인기인 배지 획득 : 팔로우 66명
  제한 글쓴이가 전체공개한 글 입니다.
  민감글  
  좋아요0개  팔로우 66명 팔로잉 112명


  와우! 인기글을 향해
  0%
  0%
  좋아요0개  팔로우 66명 팔로잉 112명

  I) Custom Mac : XEON 1230V2, Zotac Z77, MSI GTX670 OC2, 16GB XMP, Dell U2913, Logitec G PRO Keyboard, G Pro Mouse 🎗

  II) Custom NAS : Case :  : U-NAS 4BAY, CPU : Celleron 1037U, MB : IPXCR-VN1, Mem : 4GB, HDD : 12TB

  III) Buddy : PS4 Pro, XBOX360, XBOX CoinOps

  https://x86.co.kr/@Mactopia [ Lv14 | 관리그룹, 엑팔대4학년 | 팔로우 66 | 팔로잉 112 | 글 6826 | 댓글 19316 | 포인트 99344704P | 가입 2064일 | 83d41]
 • Mactopia profile
 • 인기인 배지 획득 : 팔로우 66명


 • 등록일 제목 조회 그룹 글 작성
  06.03 커맥 설치 업을 하시는 분들과 업자분들의 쪽지를 받은 분들 필독 213
  06.02  | 같이공유 | 12 1 159
  06.02  | 공지 | 1 45
  06.02  | 공지 | 1 1 44
  06.02  | 새소식 | 1 179
  06.02  | iMessage | 14 1 322
  06.02  | iMessage | 4 248
  06.02  | 웹이슈 | 3 162
  06.02  | 웹이슈 | 3 150
  06.02  | 웹이슈 | 2 173
  06.02  | 웹이슈 | 2 163
  06.02  | 웹이슈 | 3 154
  06.02  | iMessage | 4 1 80
  06.02  | iMessage | 8 267
  06.02  | 웹이슈 | 3 1 115
  06.02  | 웹이슈 | 1 162
  06.02  | iMessage | 8 100
  06.02  | iMessage | 4 170
  06.02  | 운영문의 | 5 171
  06.02  | 새소식 | 1 94
  06.02  | 웹이슈 | 14 140
  06.02  | 웹이슈 | 5 183
  06.02  | 웹이슈 | 2 142
  06.02  | 웹이슈 | 49
  06.02  | 웹이슈 | 1 142
  06.02  | 민감글 | 웹이슈 | 6 2 165
  06.02  | iMessage | 5 171
  06.02  | 같이공유 | 3 1 145
  06.02  |  |  | 새소식 | 21 3 305
  06.02  | 웹이슈 | 1 175
  06.02  | 운영문의 | 2 72
  06.02  | iMessage | 3 159
  06.02  | 같이공유 | 1 1 42
  06.01  | 웹이슈 | 5 175
  06.01  | 웹이슈 | 2 1 56
  06.01  | 새소식 | 1 1 139
  06.01  | 웹이슈 | 3 198
  06.01  | 웹이슈 | 4 185
  06.01  | 웹이슈 | 3 90
  06.01  | 웹이슈 | 5 168
  06.01  | 웹이슈 | 126
  06.01  | 새소식 | 1 86
  06.01  |  | iMessage | 25 227
  06.01  | iMessage | 1 82
  06.01  | 같이공유 | 4 204
  06.01  | 새소식 | 5 79
  »»»  | 새소식 | 1 156
  06.01  | 새소식 | 2 69
  06.01  | 새소식 | 2 50
  06.01  | 새소식 | 54
  06.01  | iMessage | 4 1 101
 • 서버에 요청 중입니다. 잠시만 기다려 주십시오...