X86 통합검색
X86.CO.KR
100% 당첨매일매일 출석 도장 찍고 포인트 받아가세요
 • 인기인 배지 획득 : 팔로우 66명
  제한 글쓴이가 전체공개한 글 입니다.
  민감글  
  좋아요0개  팔로우 66명 팔로잉 112명
  좋아요0개  팔로우 66명 팔로잉 112명

  I) Custom Mac : XEON 1230V2, Zotac Z77, MSI GTX670 OC2, 16GB XMP, Dell U2913, Logitec G PRO Keyboard, G Pro Mouse 🎗

  II) Custom NAS : Case :  : U-NAS 4BAY, CPU : Celleron 1037U, MB : IPXCR-VN1, Mem : 4GB, HDD : 12TB

  III) Buddy : PS4 Pro, XBOX360, XBOX CoinOps

  https://x86.co.kr/@Mactopia [ Lv14 | 관리그룹, 엑팔대4학년 | 팔로우 66 | 팔로잉 112 | 글 6829 | 댓글 19321 | 포인트 99344884P | 가입 2064일 | bce66]
 • Mactopia profile
 • 인기인 배지 획득 : 팔로우 66명


 • 등록일 제목 조회 그룹 글 작성
  06.03 커맥 설치 업을 하시는 분들과 업자분들의 쪽지를 받은 분들 필독 213
  07.07  | iMessage | 4 87
  07.07  | iMessage | 11 266
  07.07  | 새소식 | 1 38
  07.07  | 새소식 | 9 120
  07.06  | iMessage | 3 101
  07.06  | 새소식 | 8 202
  07.06  | 민감글 | 새소식 | 5 1 61
  07.06  | iMessage | 4 -1 62
  07.06  | 같이공유 | 25
  07.06  | 같이공유 | 2 55
  07.06  | 같이공유 | 4 51
  07.06  | iMessage | 4 113
  07.05  | 웹이슈 | 7 104
  07.05  | 민감글 | 웹이슈 | 37
  07.05  | 민감글 | 웹이슈 | 66
  07.05  | iMessage | 4 122
  07.05  | iMessage | 1 62
  07.05  | iMessage | 1 -8 214
  07.05  | iMessage | 12 199
  07.05  | 같이공유 | 3 1 57
  07.05  | 민감글 | 새소식 | 20
  07.05  | 민감글 | 웹이슈 | 6 2 96
  »»»  | 새소식 | 2 75
  07.05  | 민감글 | 새소식 | 18
  07.05  | 새소식 | 2 66
  07.05  | iMessage | 3 1 57
  07.05  | 운영문의 | 2 65
  07.05  | 새소식 | 6 1 86
  07.05  | 같이공유 | 3 46
  07.05  | 운영문의 | 5 1 -1 60
  07.05  | 웹이슈 | 4 62
  07.05  | 민감글 | 새소식 | 1 27
  07.05  | 웹이슈 | 1 41
  07.05  | iMessage | 4 86
  07.05  | iMessage | 12 1 148
  07.04  | 웹이슈 | 4 90
  07.04  | 웹이슈 | 6 71
  07.04  | 같이공유 | 3 45
  07.04  | 같이공유 | 27
  07.04  | iMessage | 3 1 78
  07.04  | iMessage | 12 1 145
  07.04  | 새소식 | 3 1 95
  07.04  |  | iMessage | 14 3 195
  07.04  | 운영문의 | 5 68
  07.04  | iMessage | 39
  07.04  | 민감글 | 새소식 | 23
  07.04  | iMessage | 14 -2 208
  07.04  | iMessage | 1 56
  07.04  | 민감글 | 새소식 | 2 40
  07.04  | iMessage | 6 66
 • 서버에 요청 중입니다. 잠시만 기다려 주십시오...