X86 통합검색
X86.CO.KR
100% 당첨매일매일 출석 도장 찍고 포인트 받아가세요
 • Extra Form
  CPU i7 4790k 
  보드/제품명 g85/기가바이트 
  그래픽 gtx960 
  적용OS 10.11.5 
  기타칩셋  
  캡쳐파일/로그/증상설명  

  사용중 재부팅이 됩니다. 

  그리고 리포트를 보낼래 말래 뜨는데

   

  리포트내용이

   

  Anonymous UUID:       C7861C0A-756A-A60F-34A0-8E0C421FDC10

  Tue Sep 13 21:18:47 2016

  *** Panic Report ***
  panic(cpu 0 caller 0xffffff80003ce5fa): Kernel trap at 0xffffff80007012e7, type 14=page fault, registers:
  CR0: 0x000000008001003b, CR2: 0x0000000000000053, CR3: 0x00000007e7c95001, CR4: 0x00000000001627e0
  RAX: 0xffffff80408f4ac8, RBX: 0xffffff8056e9a718, RCX: 0x0000000000000007, RDX: 0x0000000000000000
  RSP: 0xffffff93abab3a40, RBP: 0xffffff93abab3a70, RSI: 0x0000000000000000, RDI: 0xffffff803ecc4808
  R8:  0x0000000000000001, R9:  0x0000000000000000, R10: 0x0000000000002000, R11: 0x0000000000000002
  R12: 0x0000000000000001, R13: 0xffffff8056e9a718, R14: 0xffffff803ecc4808, R15: 0xffffff803ecc4808
  RFL: 0x0000000000010202, RIP: 0xffffff80007012e7, CS:  0x0000000000000008, SS:  0x0000000000000000
  Fault CR2: 0x0000000000000053, Error code: 0x0000000000000000, Fault CPU: 0x0, PL: 0

  mp = 0xffffff803ebd1000, phys = 0x7e804a000, prev (0xb: 0xff000000-0x100000000)
  vp = 0xffffff8056edf0f0, phys = 0x6e65970f0, prev (0xb: 0xff000000-0x100000000)
  0xffffff803ebd0000: FQEAACIBAAA4AQAAmvaqPOAwGQAcFIXFBgQFAwAAwAAFAAIA8AA8AAAAwAAOAAEAgMCA0BYfCR+AwKDwKAgKG4CAZAC1h6atqqqq6gEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAqKiqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqquoBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACoqqrqWiCBEAIAAIBgQABAAQABAIBAAAEOAgQBAAAABAoFMAAAAAAQKBhAEAEABEBwYDAABAABAICAwAESAQQAAAAABLCEkYF/////DAAGANBOuj4Agrw+4ML8PQAxAj6aCQAAxHRjAABYwD7gOgA+iBMAAAAAAQAAgAAANAgAAIAxAD6Q9bw+gCC8PgCwsD4AMQI+wMS8PgBa2z4SAQACAAAAQKkEeScAAAECAwEAABVtAQNERzFk3S0AALD0wqgzF4ziofgsD0fFlswqrMDw1hDmLAnchLIEYcjoD28UxXLcMKmo0gnshk8wrQtKx7yLDM5FN6RMHUsdlJXkvhiT2doeqXYTifGAVB3Ql4Ebwu++rd6kDpACIPEgm/FFQe8q9UlH99MtRrV/6TNoy40zcV8l6mWbem7qyzf7VDdrOVKJ98C730ilJ2evO9du87fH7l3XJcgHb93YWp2yJHnq/ujnk2IjLGVR5qrbbzt20Tdv6zyodlCF98OrNwcM+Fq4uC485uczWEo/z81hHYYZarqofUbXfvH1zt0m07ylwvtLlt6Pn7Xy8/C1t93alFfcTCwOWf0uss1vc5Stz57Iu5OkvdsvP+op6eKZE7A84sDhYa2m+Zz2vtJ32vuUb8f6enY7eFB4WlDgmul7PG/46yk+O0q2nj57pGVIuPRFJ/rquVMaovRJcbH/qimZtx4s0tIXvj7UfKHfjPiF1t/XD4zbuDe/TXxLK5MuXVXgoG7b501mN+WX5TkvAw7UTH3pUPXiXu2RjhtmJPnFhuhe5/107a535p5FCZV72p0vb1O0mx8XndzOdLeoaNiO7u0zDlVvbydbHiDtf+RKdtnc9t5aC9XsdNOXR3rixZO8hwfnfKE1yXMuv09+PvBp4PYta+Wt27z+Tjtr5qn76mkv9f7rw1J7dZn7bd0Z0757phdjzo0MqVJUReeu1KV9P979oL7AoQwfk9Lk9OpO3ueXSUfMG3c6of7ow+T9wvuZ86oyz56dkflsTd/Try5knZVd3S31776t3obUnXg+u6X60LJ3Q85l9T+4PnPz5bCwfR7MjIOXnu67tOL0McPR5SdbdpxKXXozIWrRm97vvq3eAAQAAG1idWaQFgAAhxwAAA0IAABwDAAAY2wAAGJpZ2MAEAAAGAQAADE2a2MAQAAAbWJ1Zl9jbAAACQAAX2JpZ21idWZfMTZrAEEAAO7uAu4AAAAA4AAOCJCQkADg4EDiBA7u4A4e4OIPvg++AAsgIAAAAgIAIAAggEACDQAACACAA+oBAVCgAGTIoAACBAAKBAwQAAQEIABkwAgeAwRAAAEINwCADQ4agMOGIMQfABAWEgIA3l5RA4cyywbPJ4EkbDBQADyupSrZJcAjACUxBypcwAAOCFAA
  0xffffff803ebd1000: IUMAABAkvT4AAID///8EALi8sAAIAID///8MAGriAwAQAAAALgAgAP////8kAPBipwAoAID///8sAOBVpgAwAID///80AFDKD1BAAID///9EABDx7VZIAID///9MABD+7VZQAID///9UAJAIzD5YAID///9cAGAQvT5oAID///9sAADQgARwAAAA3YB0ABAAAAB8AAAQAACEAAAAEACIAGiytgOQALE1DAKYALE7CwKgALd2qwGoAGaytgOwALE7CwK4AAcAAAHAABEAAADEAGhmcwDUAC8AAADkAC9kZXbkBC9kaXPoBGsxczLsBAEAAADkCAhIzD74CID////8CAAAAAIACQAAAAIECQABAAAICQABAAAMCQAAQAAQCQAAQAAUCQMAAAAYCQACAAAcCSAAAAAgCQEAAAAkCQAAAgA4Cf/EAABACdCKCABICf/EAABQCTOLCABYCQAAACFoCf////+ECYAHzD6ICYD///+MCQEAAACQCQIAAACYCQEAAACsCUBwwj7QCYD////UCQIAAADwCf////8sCkgavT5QCoD///9UClgavT5gCoD///9kCmgavT5wCoD///90CgAQAAB4CgABAACECgAA
  0xffffff803ebd2000: 3AAAAOIAAADqAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJBweH4AAAAAAAAACAACIBBhIiEwKD2r/EgrMAAmkEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHh8Jx84AJoCAAwgAGDQhEyhoKioqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqgAAAgD/DwAAAAAAIf////8AF6s+AgAAABDkZECA////ABC9PqCDpgCgVqYAwAPMPmDJD1BgC8w+YCS9PgAQEAQAEBAAAAIAAEhwBT5kZXZmL2RldgAAAgD/DwAAADgeqP/////7xAAA69AOAAAAACE/AAAAwFfOPr3KFxo9vjNwcY8Mef049InwEcG1h1NAYi177vdA3Nvtj/1scTCVrO4XU/SNUzILebXgwfithRVSzSkglJqwq7vd6hizxopBwJxlKL8zguCxZPFhTsABifToj00ihAEZ4vFT1g8YP1s/atj2ilQykLryNoLw1Y/ESfwqcBk9DQ9PVCSYWD0KG0oUUx10OifD/bA7mWVmx5iuVzPwyVncrgLUbXkLZwkEhTVTLSDNtIaVAwVR6xBUnGVefTHxjG7V6MEryz+3EI9i6E8YHMUqiuS2BQM3R1c1byj/+hEUFgh1gERG3lhFWFVYVFhTqmWbo4NADfE6Pq7M5uVBcCJo/ABdlRv9gXVbD77yEmwtG06efPl9ZcFGyV7FHMBeM/6OCVB4v4snWbOD+epYPr40BFu49mbXRpyxQsqPd96AHEgnzreNs5Hezvb7bjnKgS/FjdO00jG8jGTGxRNRUWmal+FY3K+CazfewAi55wb0vTkEbd43dTwwoDjwpIBy1Y+BT06+w1Bc48TG4MpyRpxpuiganmK4sGYK062Bz6pZ4X79hVD4h8g9QwyOFOGYc1QAu1Dw3MEJBqRUt31S4ZZPyemlvO/u2cnt7UJwYCC/MQIFiHYydVsrQcxPO0dxgDLTES+PLWVQu9zJgOApVMwAAAzu7uDuDg4MDhDgwwAADIxwLu4ODiAACAIBAP4B/wMOB6dxOwFzgAAgIASQEpsDDjQRCAAA
  Backtrace (CPU 0), Frame : Return Address
  0xffffff93abab36d0 : 0xffffff80002dab12 
  0xffffff93abab3750 : 0xffffff80003ce5fa 
  0xffffff93abab3930 : 0xffffff80003ec463 
  0xffffff93abab3950 : 0xffffff80007012e7 
  0xffffff93abab3a70 : 0xffffff8000734ffb 
  0xffffff93abab3c50 : 0xffffff80007368e4 
  0xffffff93abab3cf0 : 0xffffff800072aa31 
  0xffffff93abab3d20 : 0xffffff80004f687b 
  0xffffff93abab3dd0 : 0xffffff8000727fc3 
  0xffffff93abab3ec0 : 0xffffff800050fd4d 
  0xffffff93abab3ee0 : 0xffffff80004f9f14 
  0xffffff93abab3f50 : 0xffffff8000504d07 
  0xffffff93abab3f60 : 0xffffff80008286a1 
  0xffffff93abab3fb0 : 0xffffff80003ecc66 

  BSD process name corresponding to current thread: launchd
  Boot args: slide=0 dart=0 nvda_drv=1 kext-dev-mode=1 rootless=0 

  Mac OS version:
  15F34

  Kernel version:
  Darwin Kernel Version 15.5.0: Tue Apr 19 18:36:36 PDT 2016; root:xnu-3248.50.21~8/RELEASE_X86_64
  Kernel UUID: 7E7B0822-D2DE-3B39-A7A5-77B40A668BC6
  __HIB  text base: 0xffffff8000100000
  System model name: iMac14,2 (Mac-27ADBB7B4CEE8E61)

  System uptime in nanoseconds: 50431612872733
  last loaded kext at 43209635809491: com.apple.driver.AppleXsanScheme    3 (addr 0xffffff7f82841000, size 32768)
  last unloaded kext at 43269644860560: com.apple.driver.AppleXsanScheme    3 (addr 0xffffff7f82841000, size 32768)
  loaded kexts:
  com.tuxera.filesystems.tufsfs.fusefs_txantfs    2015.11.5
  com.nvidia.CUDA    1.1.0
  org.pqrs.driver.Karabiner    10.21.0
  com.nvidia.web.GeForceWeb    10.1.1
  com.nvidia.web.NVDAGM100HalWeb    10.1.1
  com.nvidia.web.NVDAResmanWeb    10.1.1
  org.voodoo.driver.VoodooHDA    2.8.4
  com.intel.driver.EnergyDriver    2.0
  com.insanelymac.RealtekRTL8111    2.0.0
  net.osrom.kext.Disabler    1.0.1
  com.rehabman.driver.USBInjectAll    0.5.10
  org.netkas.driver.FakeSMC    1328
  org.tgwbd.driver.NullCPUPowerManagement    1.0.0d2
  com.apple.filesystems.smbfs    3.0.1
  com.apple.filesystems.autofs    3.0
  com.apple.driver.AGPM    110.22.0
  com.apple.driver.ApplePlatformEnabler    2.6.0d0
  com.apple.driver.X86PlatformShim    1.0.0
  com.apple.driver.pmtelemetry    1
  com.apple.driver.AppleUpstreamUserClient    3.6.1
  com.apple.iokit.IOUserEthernet    1.0.1
  com.apple.iokit.IOBluetoothSerialManager    4.4.5f3
  com.apple.Dont_Steal_Mac_OS_X    7.0.0
  com.apple.driver.AppleBacklight    170.8.9
  com.apple.driver.AppleOSXWatchdog    1
  com.apple.driver.AppleHV    1
  com.apple.iokit.BroadcomBluetoothHostControllerUSBTransport    4.4.5f3
  com.apple.driver.Apple16X50ACPI    3.2
  com.apple.driver.AppleMCCSControl    1.2.13
  com.apple.driver.AppleIntelSlowAdaptiveClocking    4.0.0
  com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeDataless    1.0.0d1
  com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeZlib    1.0.0
  com.apple.BootCache    38
  com.apple.iokit.IOAHCIBlockStorage    2.8.5
  com.apple.driver.AppleAHCIPort    3.1.8
  com.apple.driver.usb.AppleUSBEHCIPCI    1.0.1
  com.apple.driver.AppleACPIButtons    4.0
  com.apple.driver.AppleHPET    1.8
  com.apple.driver.AppleRTC    2.0
  com.apple.driver.AppleSMBIOS    2.1
  com.apple.driver.AppleAPIC    1.7
  com.apple.nke.applicationfirewall    163
  com.apple.security.quarantine    3
  com.apple.security.TMSafetyNet    8
  com.apple.kext.triggers    1.0
  com.apple.iokit.IOSurface    108.2.1
  com.apple.iokit.IOAcceleratorFamily2    205.10
  com.apple.AppleGraphicsDeviceControl    3.12.8
  com.apple.driver.CoreCaptureResponder    1
  com.apple.driver.corecapture    1.0.4
  com.apple.driver.AppleBacklightExpert    1.1.0
  com.apple.iokit.IOBluetoothHostControllerUSBTransport    4.4.5f3
  com.apple.iokit.IOBluetoothFamily    4.4.5f3
  com.apple.driver.Apple16X50Serial    3.2
  com.apple.iokit.IOSerialFamily    11
  com.apple.iokit.IONDRVSupport    2.4.1
  com.apple.driver.AppleSMBusController    1.0.14d1
  com.apple.iokit.IOGraphicsFamily    2.4.1
  com.apple.iokit.IOAudioFamily    204.4
  com.apple.vecLib.kext    1.2.0
  com.apple.iokit.IOSlowAdaptiveClockingFamily    1.0.0
  com.apple.driver.X86PlatformPlugin    1.0.0
  com.apple.driver.AppleSMC    3.1.9
  com.apple.driver.IOPlatformPluginFamily    6.0.0d7
  com.apple.iokit.IOSCSIArchitectureModelFamily    3.7.7
  com.apple.driver.AppleHIDKeyboard    181
  com.apple.driver.usb.IOUSBHostHIDDevice    1.0.1
  com.apple.driver.usb.cdc    5.0.0
  com.apple.driver.usb.networking    5.0.0
  com.apple.driver.usb.AppleUSBHostCompositeDevice    1.0.1
  com.apple.driver.usb.AppleUSBHub    1.0.1
  com.apple.iokit.IONetworkingFamily    3.2
  com.apple.iokit.IOAHCIFamily    2.8.1
  com.apple.driver.usb.AppleUSBEHCI    1.0.1
  com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCIPCI    1.0.1
  com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCI    1.0.1
  com.apple.iokit.IOUSBFamily    900.4.1
  com.apple.iokit.IOUSBHostFamily    1.0.1
  com.apple.driver.AppleUSBHostMergeProperties    1.0.1
  com.apple.driver.AppleEFINVRAM    2.0
  com.apple.driver.AppleEFIRuntime    2.0
  com.apple.iokit.IOHIDFamily    2.0.0
  com.apple.iokit.IOSMBusFamily    1.1
  com.apple.security.sandbox    300.0
  com.apple.kext.AppleMatch    1.0.0d1
  com.apple.driver.AppleKeyStore    2
  com.apple.driver.AppleMobileFileIntegrity    1.0.5
  com.apple.driver.AppleCredentialManager    1.0
  com.apple.driver.DiskImages    417.4
  com.apple.iokit.IOStorageFamily    2.1
  com.apple.iokit.IOReportFamily    31
  com.apple.driver.AppleFDEKeyStore    28.30
  com.apple.driver.AppleACPIPlatform    4.0
  com.apple.iokit.IOPCIFamily    2.9
  com.apple.iokit.IOACPIFamily    1.4
  com.apple.kec.pthread    1
  com.apple.kec.corecrypto    1.0
  com.apple.kec.Libm    1
  Model: iMac14,2, BootROM IM142.0118.B00, 4 processors, Intel Core i7, 3.99 GHz, 32 GB, SMC 2.15f2
  Graphics: NVIDIA GeForce GTX 960, NVIDIA GeForce GTX 960, PCIe, 2047 MB
  Memory Module: BANK0/DIMM0, 8 GB, DDR3, 1600 MHz, Samsung, M378B1G73EB0-CK0
  Memory Module: BANK1/DIMM0, 8 GB, DDR3, 1600 MHz, Samsung, M378B1G73EB0-CK0
  Memory Module: BANK0/DIMM1, 8 GB, DDR3, 1600 MHz, Samsung, M378B1G73EB0-CK0
  Memory Module: BANK1/DIMM1, 8 GB, DDR3, 1600 MHz, Samsung, M378B1G73EB0-CK0
  Bluetooth: Version 4.4.5f3 17904, 3 services, 27 devices, 1 incoming serial ports
  Network Service: Ethernet, Ethernet, en0
  PCI Card: NVIDIA GeForce GTX 960, Display Controller, PCI Slot 0
  PCI Card: Realtek RTL8168G/8111G PCI Express Gigabit Ethernet, Ethernet, Ethernet
  Serial ATA Device: ADATA SP600, 128.04 GB
  Serial ATA Device: ADATA SP600, 256.06 GB
  Serial ATA Device: WDC WD10EZEX-00WN4A0, 1 TB
  Serial ATA Device: TOSHIBA DT01ACA100, 1 TB
  USB Device: USB 2.0 Bus
  USB Device: Hub
  USB Device: USB 2.0 Bus
  USB Device: Hub
  USB Device: USB 3.0 Bus
  USB Device: Keyboard Hub
  USB Device: Apple Keyboard
  USB Device: USB Optical Mouse
  USB Device: BCM920702 Bluetooth 4.0
  USB Device: MF8200C Series
  Thunderbolt Bus: 

   

   

   

  이렇습니다 혹시 여기에 어떤게 패닉의 원인이 되는지 알 수 있을까요

  moonriver 님의 SIGNATURE

  profile
  댓글 1
  profile
  제러스 @moonriver

  앞에 씨퓨 패닉이라고 나와있구요... 내용 검색해보심이... 뒤에는 패닉날때 환경보고이니 그렇게 신경 안 써도 될듯요. 일반인이 봐도 모르구요.


  이 답변이 도움이 되셨다면 를 눌러 도움된 답변으로 표시
  댓글 쓰기 권한이 없습니다.
  날짜 제목 글쓴이 조회 수
  17.07.30 데탑 모니터(오류화면) 사진 찍을 때 팁(소소함) 달쇠 6075
  17.02.10 데탑 답변을 쉽게 받기 위한 팁 / 기본 규칙 / 답변에 회신필수 / EFI폴더 압축법 Mactopia 7208
  16.09.21 데탑 잠자기에서 깨울시 켜졌다 꺼졌다를 반복하다 켜지는경우 ramsey8 385
  16.09.20 데탑 시에라에서 아무작업 안하고 10분 후 버벅이는 증상이 여전히 해결이 안되네요 루디엔 714
  16.09.20 데탑 한성 x44 HDMI Audio 잠정포기했다 성공했습니다 작은거인 393
  16.09.20 데탑 미러링? 이 이상하게 되었습니다.. ramsey8 268
  16.09.20 데탑 시에라 업글시 EFI폴더내의 각시수련 331
  16.09.20 데탑 skylake i5-6200u cpu 클럭 표시 및 스피드스텝 질문입니다 soosia 482
  16.09.20 데탑 시에라 업글 하신분들께 질문 좀드립니다. 각시수련 441
  16.09.20 데탑 시에라 업그레이드 ramsey8 553
  16.09.20 데탑 멘붕와서 수습하고 다시 질문합니다. SATA로 연결된 SSD가 시에라 설치시 안 보입니다. 루디엔 333
  16.09.19 데탑 갑자기 무한 부팅이 발생됩니다. 딸기나무 448
  16.09.19 데탑 설치시에 하드디스크가 안 보이네요. 루디엔 395
  16.09.19 데탑 macOS Sierra GM (16A323) 원본 AppleHDA.kext 요청 (ALC 1150 사운드 잡기) cHickEn 1077
  16.09.19 데탑 Mac OS 10.12GM (Sierra)+Safari+ HD5200 System Halt 작은거인 279
  16.09.19 데탑 AppleIntelInfo.kext 관련 부팅불가 현상 soosia 288
  16.09.19 데탑 엘케피탄 실사용 문제.... ramsey8 279
  16.09.18 데탑 설치중 중단되는현상 zozocaca 258
  16.09.18 데탑 775소켓보드는 10.12 설치가 안되는건가요ㅠㅠ Terminal 288
  16.09.18 랩탑 muxed노트북 한성 X76KS 문의 샘이다 501
  16.09.17 데탑 10.11.6에서 시에라 GM 업그레이드 진행하는데 정확한 방식을모르겠어요. ramsey8 380
  16.09.17 데탑 엘캐피탄 무한재부팅 SinyW 457
  16.09.17 데탑 GA-H170 Gaming 3 + skylake i5 6600 설치시도중 입니다. 하이헤븐 369
  16.09.17 데탑 클로버 설치 불가 문의 드립니다 코끼리다 312
  16.09.16 데탑 시에라 설치하는데 AppleACPICPU 관련 에러가 뜨네요.. 캐릭 1527
  16.09.16 데탑 컴퓨터 이렇게 맞췄는데 괜찮나요?? 도비도비1 205
  16.09.16 데탑 해킨토시 bios 설정 문제 성말구 895
  16.09.16 랩탑 논 옵티머스 그래픽(MUXED) 노트북 외장 그래픽 인식되나요 샘이다 531
  16.09.16 데탑 아이메시지 고객코드문제! Terminel 582
  16.09.15 데탑 오즈모시스 바이오스 적용시 램 오버클럭문제 DJMezu 341
  16.09.15 데탑 터미널 접근 권한이 없다는 메세지에 대해서 soullees 642
  16.09.15 데탑 macOS Sierra GM 올리신 분들 질문입니다 코끼리다 322
  16.09.14 랩탑 windows로 재설치 하는 방법에 대해 아시는 분 계신가요? 만성아재 230
  16.09.14 데탑 앱스토어 엘 캐피탄 다운로드 속도가 너무 안나옵니다 dirail 723
  데탑 사용중 패닉이 일어나 재부팅이 됩니다. 혹시 이런증상 해결방안은 있을까요? moonriver 597
  16.09.14 데탑 macOS GM후보 앱스토어에서 리딤코드 받아서 설치하는데 설치가 안됩니다. 날새날새 232
  16.09.14 데탑 macOS Sierra 설치를 시도중인데요... 로넬리에 703
  16.09.12 데탑 리얼택 ALC892가 Apple Inc. 로 잡히는 게 맞나요? 영심이 449
  16.09.12 데탑 잡다한문제들 도움부탁드립니다.. ramsey8 299
  16.09.12 랩탑 해킨토시 USB 에서 설치 선택창이 안보입니다. 유효석 178
  16.09.12 데탑 종료후 usb가 살아있는 현상 sorabi 246
  16.09.12 데탑 10.12 GM 업글 후 시리 미작동 문제 봄날 627
  16.09.12 랩탑 인터넷 연결문제 추형진 381
  16.09.12 데탑 T420 RGB 외부 모니터 인식 문제 나루터 361
  16.09.12 데탑 el capitan과 윈도우 하드 두개다 연결하면 컴퓨터 시작이 안되요 ooBlueoo 395
  16.09.12 데탑 해킨토시 실 사용중 재부팅현상이 발생했어요. ramsey8 316
  16.09.11 데탑 VMWare Fusion 사용하시는 분 계신가요? 만성아재 332
  16.09.11 데탑 WMWARE상 엘캐피탄에서 IPHONE 인식 문제 원조개다리 416
  16.09.11 데탑 시에라 설치시에 커널패닉이 발생합니다. 루디엔 770
  16.09.10 데탑 (컴퓨터 견적중 질문) ati 정말 별로일까요? 도비도비1 629
  16.09.10 데탑 해킨토시잘설치되는메인보드추천좀 another 523
  16.09.10 데탑 앨캐피탄pwn버전 설치중 커널패닉 (로고) 맥start 202
  서버에 요청 중입니다. 잠시만 기다려 주십시오...